דבר אל הסלע

אנחנו נכנסים לעידן מטורף. אתם מוכנים לזה? משיח מגיע טכנולוגית. ו'חכמת הגויים תאמין', הרי שהטכנולוגיה היא מכלול חכמת האדם ושילובו עם הטבע. היינו רוצים להאמין שהשילוב הזה נעשה בדרך שמטיבה וזורמת עם הטבע בחכמה. ולא עליך המלאכה לגמור, הקב"ה ישגיח שיתקיים האיזון. ככל שעובר הזמן, אנחנו נכנסים עם הטכנולוגיה למקומות רוחניים מרתקים, ועכשיו אנחנו נמצאים … Read more