מה נעשה בכנסת

זאת שאלת המיליון, כי באמת צריך לשנות הכל, אבל הכל תלוי רק בדבר אחד, דעת. דעת כזאת שתעמוד מול כל השקר והפיתויים, ותשכנע את מי ששם שתפקידנו לדאוג לכלל ולא לעצמי, דעת שתכנס לכל הצעת חוק ותדאג שמטרתו תהיה חירות ולא שיעבוד, תיקון ולא קלקול. בקיצור ולעניין דעת רבינו נחמן צריכה לחדור לכנסת ולהתפשט לאט לאט, עד שתתקן את כל העולם.