נציגי ישראל

לנציגי ישראל הממלכתיים יש במה עולמית, והם בבמה זו מדברים בשמם של ישראל… אומות העולם מצפים מעם ישראל שיהיו אור, שעם-הספר יאיר לעולם את הרוח האמונה והתקווה. כאשר נציגי ישראל מנופפים בספר התנ"ך רק כדי להצדיק את שליטתנו בארץ ישראל והם עצמם לא מקיימים את הכתוב בו, ולא מפיחים דרכו את הרוח שבו, זה דבר שאמור להכעיס אותם, ואף לערער את קיומנו בעיניהם.

רבי נחמן הוא נשמה שירדה לעולם בשביל לקרב את כל העולם אל האמונה האמיתית, הוא הצייר של בורא עולם, שמתאר את הבורא בצורה הכי נכונה באופן שכל העולם יאהבו את מלך העולם ויהיה שלום גדול בעולם עד שכולם ירצו לזרוק את אלילי הכסף ואת כלי המלחמה.

נציגי ישראל שמדברים בשם עם ישראל צריכים להיות אנשים שקיבלו את האור של הצדיק, באופן שהם לא סוגדים לכסף ולזהב והשלום שוכן בתוכם, והפה שלהם מפיק מרגליות שבכל נאום הם מפיקים ריחותיו הנעימים של צדיק האמת. ולכל הפחות שילמדו בספריו וישתדלו ללכת אחר עצותיו במיוחד בכל הקשור לטוהר המידות וההשקפה.


ר' ישראל דב אודסר, במכתב לנשיא לשעבר, מלמד את הנשיא את השליחות האמיתית שלו: 
*
"לכבוד נשיא ישראל, נעימת חיותי מר ש.ז.שזר אשר נשאו ה' והעלהו… שינשא ויגדיל ויאדיר את שם הצדיק המלך האמת, שיכבוש כל העולם בלי מלחמה כלל, רק על ידי החכמה שמגלה בקולמוס שלו, שעל ידי זה הוא מגלה ומאיר אלקותו יתברך לעיני כל באי עולם עד שכל הרחוקים ואומות העולם יבואו ויתגיירו ויקבלו עול מלכותו לעבדו שכם אחד…
…המתפלל תמיד על ישועתך וטובתך..
(אב"י הנחל השלם, מכתב צ')

2 מחשבות על “נציגי ישראל

כתוב/כתבי תגובה