קמפיין המפוזרים

"אוי!! איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם"?? – הסוד הגדול שרבי נחמן גילה!!!

אתה (או הבן שלך) לא מצליח להשתלב במסגרות? ניסית כמה בתי מדרש ולאחר זמן קצר הרגשת שחסר שם אמת? מציק לך כל מיני פרשיות לא נעימות שהתפרסמו בהקשר לרבנים ומוסדות חינוך? ברור לך שהיהדות היא אמת, רק לא ברור לך למה האמת הזו כה נעדרת? בסופו של יום ולפעמים למשך ימים ושבועות אתה מוצא את עצמך לבד ולא מחובר לשום חבורה ולשום קהילה? אתה יודע שיש הרבה עובדי השם טובים שאין להם מוסדות ולא רב ולא קהילה והם לא מצליחים לארגן אפילו מניין?

מסמך מזעזע מאת רבי נחמן

פעם אחת אמר רבי נחמן לאחד (שיחות הר"ן ר"כ): "אגלה לך סוד: שיהיה אפיקורסות גדול בעולם…" "אך אני מגלה לך זאת, כדי שיתחזקו יותר, כשיראו שדיברו מיזה מקודם…" והיה (רבנו) מתאנח מאוד על זה, ואמר: "אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם?!" שבאחרית הימים האלה יתנסו ויצטרפו ישראל באמונה, שיעמדו ויקומו רבים שירצו להטעות אותם מהאמונה הקדושה…

(שיחות הרן רכ"ו:) "ויהיה כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר" "ואין ספק, שלא ימצא אז קיבוץ כמונו היום שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד שחפצים באמת לשמוע דבר השם, ואף על פי שיהיו אז איזה כשרים בדור, אך יהיו מפוזרים."

בואו נדבר על מה שקראנו עכשיו:

"אגלה לך סוד: שיהיה אפיקורסות גדול בעולם…"
כרגע יש אפיקורסות גדול בעולם, וזה "סוד" של רבנו, שגילה אז. ומסתבר שלא מדובר באפיקורסות שמזהים בקלות (כגון אדם שמדבר דברי כפירה בגלוי, שזה תמיד היה…) אלא מדובר באפיקורסות גדול בתוך הכלל ה"מאמינים", שמדברים דיברי תורה ואפילו דיבורי אמונה, ופולטים בדבריהם או בהנהגותיהם – המון כפירה ואפיקורסות. למשל, יעבירו הרצאות שלמות "לחזרה בתשובה" המתובלות בלגלוג על הצדיקים ובחוסר אמונה פשוטה. … וכו' וכו'

"אך אני מגלה לך זאת, כדי שיתחזקו יותר, כשיראו שדיברו מיזה מקודם…"
אם נפלטת מאיזו קבוצה, אתה לא רצוי באיזה בית מדרש, או לחלופין – אתה רצוי אך לא יכול להיות שם יותר מחצי שעה… או הבן שלך לא רוצה ללכת לשום ישיבה ומסגרת, למרות שהוא אוהב את התורה ואת האמת.??? 
המציאות הזו לחלוטין קשה!! ומשפיעה עליך לרעה,!! הרגשה שמשהו אצלך לא בסדר… אחרים יספרו עליך שנפלטת כי אתה חלש… 
אז רבנו מגלה שתיהיה מציאות כזו, הוא גילה לך את זה – דווקא כדי שלא תיחלש!! ההפך!! אם אתה במציאות הזו, תתחזק, תעוף על עצמך!! כי אז בודאי אתה יותר קרוב להיות איש כשר, אדם שחפץ באמת!! 

ואמר: "אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם?!"
כרגע ישנם אנשים מועטים בדור שיש להם אמונה אמיתית, שהם עומדים כנגד כל העולם, ואפילו עליהם רבנו מתאנח  – איך הם יצליחו להחזיק מעמד??. 

שבאחרית הימים האלה יתנסו ויצטרפו ישראל באמונה, שיעמדו ויקומו רבים שירצו להטעות אותם מהאמונה הקדושה…
"ויהיה כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר"

אנחנו בימים שמנסים וצורפים אותנו (כמו שצורפים כסף וזהב) מכל הכיוונים, עומדים וקמים עלינו רבים, בכוונה או שלא בכוונה – להטעות אותנו מהאמונה! 
ולא רק אנשים פורקי עול ולא רק עמי ארצות קמים עלינו, אלא אנשים שיש להם שם של צדיקים, אנשים שמפורסמים כעובדי השם יראים ושלמים, הם אלו שמטעים מדרך האמת והאמונה. 
וישנם פעמים שחלקם נתפסים כשקרנים, גנבים, חמדנים, נואפים, סוטים, ונעשה מזה רעש תקשורתי, מה שמכונה "חילול השם", שגורם לחוסר בהירות באמיתות התורה ונתיבותיה… ומי שחלש קצת עלול לאבד את האמונה לגמרי ולפרוק עול, או גרוע לא פחות – להשאר שומר תורה ומצוות ולתרץ תירוצי הבל ולהצדיק את המעשים המכוערים של המפורסמים והמנהיגים של שקר… 

"ואין ספק, שלא ימצא אז קיבוץ כמונו היום (בזמן רבנו) שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד שחפצים באמת לשמוע דבר השם, ואף על פי שיהיו אז (בדורנו)איזה כשרים בדור, אך יהיו מפוזרים."
רבנו מגלה לנו שאין היום קיבוץ של אנשים שמחפשים באמת את האמת, ממש ככה!!! 
וכנראה – היכן שיש חבורה מאוגדת,  מה שמאגד אותם זה איזה משהו לא אמיתי, איזו נקודה שקרית, שלא מובילה למקום אמיתי. 

יהיו אנשים כשרים… שהם מפוזרים… 
כאן רבנו קוטל את כל החצרות והקהילות וגם המשפחות שאוגדים סביבם מעריצים ואומר פה רבנו בפירוש: שאין דבר כזה! האמת לא נמצאת שם!!!
האמת נמצאת אצל כל אדם, ואם הוא גיבור ומתרחק מכל הקבוצות, ומחפש אותה דרך הספרים ודרך חברים (חברים טובים "באמצע הדרך" ) ודרך התבודדות ודרך ההתקשרות לצדיק (עיין תורה ל"ד) אז הוא מגלה את האמת השייכת אליו.

ספרי רבנו מלאים בעניין קיבוץ חברים, אהבת חברים, וכו' וכו'. ומדבריו בספרים ממש נראה שכל הגאולה תלויה בזה, הכללית והפרטית – בקיבוץ ואהבת חברים.  אז איך אפשר שיהיה מצד אחד קיבוץ ואהבת חברים ומצד שני רבנו אומר שהאמת לא נמצאת אלא באנשים שהם "כשרים אך מפוזרים"??? 

אפשר להרחיב בנסיון להסביר את זה. אבל נראה לי להשאיר את הנושא פתוח, 

כל אחד מאנשי האמת, שלא מוצא את עצמו בשום חבורה, שבכל זאת יתאמץ – יתאמצו – להיות מקובצים לעיתים קרובות, בכל זאת ילמדו לאהוב זה את זה, לפרגן זה לזה, למרות שיש כל מיני חילוקי דעות בכל מיני נקודות, —- להאחז בנקודות הרבות המאחדות. ויש המון!!! 

ולמרות הפיזור התמידי הזה… החוסר יכולת להיות כל הזמן מאוחדים ומקובצים… אדרבה, זה שכל אחד מהחברים מפוזר, זו כבר נקודה שמאחדת!!! 

 כולנו יחד וכל אחד לחוד

שיר מיוחד על המצוקה

כמה מילים על המפלגה:

למרות הצהרות המפלגה בכל דרך אפשרית, שהפעילות שלנו היא לטובת הכלל ולמרות השתדלותנו לצאת מהמגדריות. כי רבנו הוא כל הגוונים. עדיין מובן מאליו – שחברי התנועה מודעים למצוקה הגדולה של בעלי תשובה שיצאו מעולם אחד ולא השתלבו בעולם השני. המצוקה ידועה ואנחנו שואפים לקבל את האמצעים כדי לדאוג לזה. בע"ה.
אחד הדברים שצריכים לדאוג להם: מקומות תפילה והתכנסות לבעלי תשובה שלא מוצאים את מקומם בבתי הכנסת והמדרשות הרגילים.

כתוב/כתבי תגובה