כולם ירקדו אשרינו בכנסת

סבא ישראל לפני עשרים ומשהו שנה החל לגלות את עצמו מעט, כקשיש קרוב לגיל מאה הוריד דיבורים לעולם שנשמרו בקלטות, בהם הוא מפליג בשבח עניין רבי נחמן, אמר דברים שהיו נראים כשיגעון….

אבל בכל שנה ושנה רואים שדבריו מתקיימים. מי היה מאמין שבכל הישיבות ילמדו ספרי ברסלב? מי היה מאמין שבכל הארועים של החרדים ההדוקים ושל החילונים ההדוקים, ישירו ויזמרו וירקדו עם הברסלבים? מי היה מאמין שכל הזמרים ישירו רבי נחמן? מי היה מאמין שבכל זמן יש איזו כתבה בתקשורת בשבח רבי נחמן והברסלב? רבי נחמן נכנס לכל מקום, ככה סבא היה אמר וזה מה שרואים וזה מה שיהיה, לאט לאט ובטוח

מר בנימין נתניהו לפני כמה שנים הזכיר את המילה "רבי נחמן" לשבח, מול כתב חוץ, וזה הלהיב הרבה אנשים… את סבא ואת הנחמנים המשוגעים זה לא מלהיב.

כי אנחנו רוצים שראש ממשלת ישראל ירקוד וישיר "אשרינו" ביחד עם כל השרים וחברי הכנסת, כמובן בכיף שלהם, כמו שאנחנו יודעים לעשות…

כי ככה סבא ישראל אמר

כתוב/כתבי תגובה