ביטחון אמיתי

מי שיש לו אמונת חכמים בצדיק האמת, שמתחזק בספריו או אפילו נוסע אליו, בהכרח הוא יודע ש…

רק אנחנו נחזיר את הביטחון
כי "ביטחון בא על ידי יראת שמים ". (רבנו נחמן) ואמר רבנו: "אני אוצר של יראת שמים"

רק אנחנו נדאג לפרנסה
כי

"דיבוריו של הצדיק מביאין פרנסה" (רבי נחמן) והאותיות שלנו: פץ, פה צדיק.
"על ידי כפירה בא דלות" (רבנו נחמן)
" אמונה הוא טוב לפרנסה" (רבנו נחמן)

רק אנחנו נשפר את מצבה של ישראל בעולם
כי "כל הגביות שאומות העולם גובין מישראל, אין זה אלה בשביל הפגם שפגמו בכבוד הצדיק" (רבנו נחמן).

רק אנחנו נעשה שלום
כי
" מי שאין בטחונו באלוקיו על ידי זה באים מלחמות ומריבות" (רבנו נחמן)
"על ידי לימוד תורה נופל פחד על האומות שלא יילחמו עם ישראל" (רבנו נחמן).
"על ידי שמחה בא שלום לעולם" (רבנו נחמן)
"בלי אמת אין שלום" (רבנו נחמן)

להמשיך????

כתוב/כתבי תגובה